• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 157 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2528/STTTT-CNTTVT

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10 tháng 10

 • tuyentruyenthangtieudungso.pdf
 • pcbonhandien.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/10/2022
3224/SGDĐT-VP

Triển khai kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

 • 9_1_3224-2022_trienkhai_sgddt.pdf
 • 9_3_tailieuhuongdan_vneid.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 23/08/2022
2896/SGDĐT-KHTC

Triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 4275/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn triển khai Đề án 06

 • cv-2892-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2891/SGDĐT-KHTC

Triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 4454/BKHĐT-QLĐT ngày 01/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch

 • cv-2891-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2893/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/06/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

 • cv-2893-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2878/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • cv-2878-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2890/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính

 • cv-2890-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2889/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; văn bản số 2253/SKHĐT-TĐ ngày 24/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • cv-2889-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2888/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/03/2022 của Bộ Tài chính

 • cv-2888-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2887/SGDĐT-KHTC

Triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ

 • cv-2887-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2886/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • cv-2886-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2878/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • trien_khai22_quyet_dinh_1290_bokhdt.pdf
 • cv-2878-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2892/SGDĐT-KHTC

Triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 4275/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn triển khai Đề án 06

 • cv-2892-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2846/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ

 • thong_tu_06-2022_bnv.pdf
 • cv-2846-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 27/07/2022
2767/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

 • 26_cua_btc_1.pdf
 • cv-2767-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 21/07/2022
2763/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

 • 22-2022-tt-bgtvt.pdf
 • cv-2763-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/07/2022
2747/SGDĐT-VP

Triển khai Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”

 • 18_2_phieudangkyduthi.docx.docx
 • 18_1_thelecuocthi_thietkelogo_chuyendoiso.pdf.pdf
 • cv-2747-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/07/2022
2750/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-BTTTT ngày 07/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 17_1_qd-btttt-1354.pdf
 • cv-2750-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/07/2022
2749/SGDĐT-VP

Cập nhật thông tin kết nối Internet và ứng dụng công nghệ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu

 • 6_2_phuluccongvan.pdf
 • cv-2749-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/07/2022
2676/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

 • cv-2676-2022.pdf
 • tt_so_37-2022-tt-btc.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 15/07/2022