• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 67/2022/TT_BCA ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 67/2022/TT_BCA ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an
Số/Ký hiệu: 1955/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19/05/2023
Ngày ban ký: 19/05/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 67/2022/TT_BCA ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt-67---bo-ca.pdfTệp đính kèm: cv-1955.pdf