• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Danh Bạ

STT

Phòng/ban Sở GD&ĐT

Số điện thoại

1

Ban Giám đốc

2

Văn phòng sở

0251.3846441

3

Tiếp công dân

4

Phòng Nghiệp vụ 2 (Bộ phận Mầm non)

0251.3846465  

5

Phòng Nghiệp vụ 1 (Bộ phận Tiểu học)

0251.3842439  

6

Phòng Nghiệp vụ 1 (Bộ phận THCS, THPT, GDTX)

0251. 2653939  

7

Phòng Thanh tra

8

Văn thư - Giải thích thủ tục hành chính

0251.3846441

9

Phòng Tổ chức cán bộ

0251.3840858  

10

Phòng Kế hoạch tài chính

0251.3847169  

11

Công đoàn Giáo dục

12

Hội khuyến học Thành phố

13

Phòng Nghiệp vụ 2 (Bộ phận Quản lý CLGD)

0251.3842445 

Thống kê truy cập

giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h