• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 1390/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 14/04/2023
Ngày ban ký: 14/04/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong-tu-53.pdfTệp đính kèm: cv-1390-2023_0001.pdf