• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 466 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2105/SGDĐT-VP

Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ X

 • cv-2105-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/07/2020
2011/SGDĐT-VP

Phát động tham gia Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020

 • cv-2011-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/07/2020
2020/SGDĐT-NV1

Tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

 • cv-2020-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/07/2020
2004/SGDĐT-NV1

Báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDQPAN

 • cv-2004-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/07/2020
456/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ XI năm 2020

 • qd-452-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/06/2020
1969/SGDĐT-NV1

Tập huấn công tác phổ biến, tích hợp giáo dục pháp luật trong môn học GDCD cấp THPT năm 2020

 • cv-1969-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/06/2020
1903/SGDĐT-KHTC

Thực hiện chính sách cho học sinh học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • bgddt_tra_loi_chinh_sach_hk_ii_nh_2019_-_2020.pdf
 • cv-1903-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/06/2020
1895/SGDĐT-NV1

Tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đối với học viên giáo dục thường xuyên

 • cv-1895-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/06/2020
1913/SGDĐT-TCCB

Kế hoạch Xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt II năm học 2019- 2020

 • cv-1913-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/06/2020
1810/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2019 - 2020

 • cv-1810-2020-1.pdf
 • de_nghi_cong_nhan_muc_do_htnv.doc
 • phuluc-2.docx
 • thanh_tich_ca_nhan.doc
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/06/2020
1798/SGDĐT-NV1

Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa năm học mới 2020-2021 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh

 • cv-1798-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/06/2020

Dự thảo Kế hoạch số 3111/KH-UBND

 • duthao.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/06/2020
1765/KH-SGDĐT

Kế hoạch Kiểm tra chuyên môn các trung tâm ngoại ngữ, tin học

 • cv-1765-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/06/2020
1743/SGDĐT-VP

Phân bố lịch nhận hồ sơ sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020

 • cv-1743-2020-1.pdf
 • cv-3203-2018.signed1.pdf
 • mau-phieu-danh-gia-de-tai-nckhspud.docx
 • mau-trinh-bay-bcnckhspud_2019-2020.docx
 • phu-luc-i_mau-bao-cao-sang-kien.doc
 • phu-luc-ii_mau-to-trinh-de-nghi-cong-nhan-sang-kien.doc
 • qd-1246-2018.signed.pdf
 • quy-dinh-tieu-chuan-danh-gia-skkn_2018.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/06/2020
1742/SGDĐT-KHTC

Thu học phí và thực hiện một số chính sách cho học sinh học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • cv-1742-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/06/2020
1732/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đối với TTHC

 • cv-1731-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/06/2020
1692/SGDĐT-KHTC

Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 – 2020

 • cv-1692-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/08/2020
06/08/2020

Thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025

 • bieu_kh2021_gui_ubnd_dia_phuong.xls
 • cv-1693-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/01/2025
1700/SGDĐT-NV1

Công bố đề thi minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

 • cv-1700-2020-1.pdf
 • deminhhoa.pdf
 • deminhhoatienganh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/08/2020
1660/SGDĐT-KHTC

Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

 • cv-1660-2020-1.pdf
 • vbchi_dao_tang_cuong_cong_tac_atvsld_tai_cac_cong_trinh_xay_dung_tren_dia_ban_tinh.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/06/2020