• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 912 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2257/SGDĐT-TCCB

Triển khai thực hiện việc chuyển công tác và tiếp nhận viên chức đầu năm học 2022-2023

 • 2257_2022_thoigian_chuyendoicongtac.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/06/2022
2131/SGDĐT-NV1

Tham gia Kỳ Olympic Kinh tế Việt Nam-VEO 2022

 • cv-2131-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/06/2022
2078/SGDĐT-VP

Tổng kết, báo cáo triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022

 • 6_kh100_cdsgiaoducvadaotao_ubnd.pdf
 • 2_2_4088-2021_sgd.pdf
 • cv-2078-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/06/2022
KH-Cacdonvi

Kế hoạch giáo dục đối với lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình GDPT 2018 trong năm học 2022-2023

 • bau-ham.pdf
 • binh-son.pdf
 • bui-thi-xuan.pdf
 • cam-my.pdf
 • chu-van-an.pdf
 • dac-lua.pdf
 • dau-giay.pdf
 • dieu-cai.pdf
 • dinh-quan..pdf
 • dinh-tien-hoang-2.pdf
 • dinh-tien-hoang.pdf
 • doan-ket.pdf
 • hoang-dieu...pdf
 • hong-bang.pdf
 • hung-vuong.pdf
 • huynh-van-nghe.pdf
 • kiem-tan.pdf
 • lac-long-quan.pdf
 • lam-nghiep-dong-nai.pdf
 • le-hong-phong.pdf
 • le-quy-don-tan-mai.pdf
 • le-quy-don-lbt.pdf
 • le-quy-don-quyet-thang.pdf
 • long-khanh.pdf
 • long-phuoc.pdf
 • long-thanh.pdf
 • long-thanh.pdf
 • luong-the-vinh.pdf
 • namha.pdf
 • nang-khieu-the-thao.pdf
 • ngo-quyen.pdf
 • ngo-si-lien.pdf
 • nguyen-binh-khiem.pdf
 • nguyen-dinh-chieu.pdf
 • nguyen-huu-canh.pdf
 • nguyen-khuyen.pdf
 • nguyen-trai.pdf
 • nhon-trach.pdf
 • phu-ngoc.pdf
 • phuoc-thien.pdf
 • pt-thsp.pdf
 • ptdtnt-tinh.pdf
 • song-ngu-a-chau.pdf
 • song-ngu-lac-hong.pdf
 • song-ray.pdf
 • suoi-nho.pdf
 • tam-phuoc.pdf
 • tan-hiep.pdf
 • tan-hoa.pdf
 • tan-phu.pdf
 • tan-phu-moi.pdf
 • tay-son.pdf
 • thai-binh-duong.pdf
 • thanh-binh.pdf
 • thong-nhat-a.pdf
 • thong-nhat.pdf
 • ton-duc-thang.pdf
 • tran-bien.pdf
 • tran-dai-nghia.pdf
 • tran-phu.pdf
 • tran-quoc-tuan.pdf
 • tri-an.pdf
 • tri-thuc.pdf
 • trinh-hoai-duc.pdf
 • truong-vinh-ky.pdf
 • van-hien.pdf
 • viet-hoa-quang-chanh.pdf
 • vinh-cuu.pdf
 • vo-truong-toan.pdf
 • xuan-hung.pdf
 • xuan-loc.pdf
 • xuan-tho.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/06/2022
2017/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-2017-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/06/2022
2022/SGDĐT-KHTC

Triển khai việc chi trả chế độ cho giáo viên bị Covid-19 và giáo viên dạy thay

 • tra_loi22_che_do_gv_nghi_covi_so_gd.pdf
 • tra_loi22_che_do_gv_nghi_covi_so_tc.pdf
 • cv-2022-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 02/06/2022
2035/SGDĐT-VP

Kế hoạch Tổ chức Hoạt động Hè năm 2022 của ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai

 • cv-2035-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 02/06/2022
1947/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Liên Kết Quốc tế (cơ sở 7)

 • cv-1947-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/05/2022
1948/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hạnh Phúc

 • cv-1948-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/05/2022
1966/SGDĐT-KHTC

Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2023 và KHNS 3 năm 2023-2025

 • _bieu_bao_cao_kh_pt_gddt_2023_gui_dia_phuong.xls
 • cv-1966-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/05/2022
476/QĐ-SGDĐT

Ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • qd-476-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/05/2022
477/QĐ-SGDĐT

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh đồng Nai

 • qd-477-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/05/2022
1859/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2021 - 2022

 • cv-1859-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/05/2022
1823/SGDĐT-NV1

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-1823-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/05/2022
1831/SGDĐT-VP

Phát động cuộc thi “Vẽ tranh về đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai” năm 2022

 • thuhtk2._vb-sgdvadt_phat_dong_ve_tranh_ddsh_18.04.signed.signed.pdf
 • thuhtkqd_phe_duyet_kh_tuyen_truyen_tren_ddsh_2022.signed.signed.pdf
 • 2._phu_luc_the_le_phat_dong_ve_tranh_ddsh_final_18.041.doc
 • cv-1831-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/05/2022
1792/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2022-2023

 • cv-1792-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/05/2022
1758/SGDĐT-NV1

Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở học sinh năm học 2022-2023

 • cv-1758-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/05/2022
1761/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai Việt

 • cv-1761-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/05/2022
1754/SGDĐT-VP

Thông báo kết quả thi nghề phổ thông năm học 2020-2022 (đợt 2)

 • cv-1754-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/05/2022
1755/SGDĐT-NV2

Đôn đốc hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022

 • cv-1755-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 13/05/2022