• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 824 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
06/08/2020

Thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025

 • bieu_kh2021_gui_ubnd_dia_phuong.xls
 • cv-1693-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/01/2025
243/SGDĐT-VP

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong trường học, năm 2022

 • cv-243-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/01/2022
25/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-25-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
24/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Điểu Cải

 • qd-24-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
26/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-26-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
142/SGDĐT-VP

Thực hiện triển khai một số nội dung liên quan đến phòng chống ma túy, phòng chống dịch Covid – 19, đảm bảo an toàn trường học

 • cv-142-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/01/2022
193/SGDĐT-TTr

Phối hợp truyền thông các quy định pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết

 • cv-193-2022.pdf
 • taohon_canhuyet_tiengkinh.pdf
 • taohon_canhuyet_tiengmong.pdf
 • taohon_canhuyet_tiengthai.pdf
 • tuoikethon_tiengmong.pdf
 • tuoikethon_tiengthai.pdf
 • tuoikethon_tiengviet.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/01/2022
78/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

 • cv-78-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 10/01/2022
19/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-19-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/01/2022
20/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-20-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/01/2022
72/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ The Youth Academy

 • cv-72-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/01/2022
68/HD-SGDĐT

Hướng dẫn Phát triển công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-68-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 07/01/2022
58/SGDĐT-VP

Tăng cường thực hiện một số giải pháp nhằm trang bị kỹ năng sống và bảo vệ học sinh, trẻ em

 • cv-58-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/01/2022
33/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-5220.pdf
 • 2-2021-qdqppl-58.pdf
 • cv-33-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 05/01/2022
5257/SGDĐT-NV1

Thông báo rà soát hồ sơ đăng ký dự thi Nghề phổ thông năm học 2020-2021

 • cv-5257-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/12/2021
1168 và 1169/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-1168-2021.pdf
 • qd-1169-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/12/2021
1170/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THCS-THPT Bàu Hàm

 • qd-1170-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/12/2021
1159/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2) của các đơn vị trực thuộc

 • qd-1159-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/12/2021
1158/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của các đơn vị trực thuộc

 • qd-1158-2021.pdf
 • phu_luc_qd-1158-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/12/2021
1157/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Trấn Biên

 • qd-1157-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 24/12/2021