• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 1135 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
260/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Hướng Dương tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-260-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/03/2023
1138/SGDĐT-TCCB

cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ G&K

 • cv-1138-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/03/2023
1104/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trong ngành giáo dục và đào tạo

 • cv-1104-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/03/2023
1080/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn triển khai mức thu học phí và rà soát việc cấp tiền miễn, giảm học phí năm học 2022-2023

 • cv-1080-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/03/2023
1043/SGDĐT-VP

Triển khai công văn số 710/SNgV -LS-NVNONN

 • cv-1043-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/03/2023
1047/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Meta

 • cv-1047-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 24/03/2023
1054/SGDĐT-VP

Hưởng ứng Cuộc thi Online “Học sinh với an toàn thông tin năm 2023”

 • cv-1054-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/03/2023
230/QĐ-SGDĐT

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm lại cán bộ, quản lý

 • qd-230-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/03/2023
996/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2023

 • cv-996-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/03/2023
934/SGDĐT-NV1

Thay đổi địa điểm tập huấn CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT hòa nhập và học sinh di cư có hoàn chảnh khó khăn

 • cv-934-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2023
940/SGDĐT-NV1

Triển khai VB số 415/SKHCN-TKC của Sở Khoa học và Công nghệ

 • cv-940-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2023
946/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn Dân lập Việt Hoa

 • cv-946-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/03/2023
947/SGDĐT-TCCB

cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương Xanh

 • cv-947-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/03/2023
922/SGDĐT-VP

Tổ chức Hội nghị tập huấn về Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-922-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/03/2023
211/QĐ-SGDĐT

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Ielts Lisa tại thành phố Biên Hoà

 • qd-211-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/03/2023
210/QĐ-SGDĐT

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Lê Anh tại thành phố Biên Hoà

 • qd-210-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
209/QĐ-SGDĐT

Công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí

 • qd-209-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
208/QĐ-SGDĐT

cho phép Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-208-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
207/QĐ-SGDĐT

cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Hope triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-207-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
870/SGDĐT-VP

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự “Ngày hội trường học sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục” năm 2023

 • thamdungayhoitruonghoc_870_14_03.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/03/2023