• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Tiêu đề: Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID
Số/Ký hiệu: 1773/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 11/05/2023
Ngày ban ký: 11/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2023_19_1_4133_sudungvneid_ubnd.pdfTệp đính kèm: cv-1773.pdf