• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại
Thủ tục hành chính
Tiêu đề: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày ban ký:
Loại văn bản:
Trích yếu:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2020-qd-296.pdfTệp đính kèm: botthc_sgddt.docTệp đính kèm: Hethong_VB_CC.rar

Tệp đính kèm: Linhvuc_GDDT.rar

Tệp đính kèm: MauTL_TTNN.rar

Tệp đính kèm: QD_TTHC.rar


Thống kê truy cập