• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 2063/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 29/05/2023
Ngày ban ký: 29/05/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2063.pdf