• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 99 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1184/QĐ-SGDĐT

Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Trấn Biên

 • qd-1184-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1185/QĐ-SGDĐT

Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Ngô Sĩ Liên

 • qd-1185-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1186/QĐ-SGDĐT

Quyết định điều động, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

 • qd-1186-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1192/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Emax Learning triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1192-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1196/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Pa Ho Da

 • qd-1196-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1197/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Taiyou

 • qd-1197-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1163/SGDĐT-TCCB

Phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020 - 2025

 • qd-1163-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/11/2022
4280-SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tân Âu

 • cv-4280-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/11/2022
4279/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Emax Learning

 • cv-4279-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/11/2022
1144/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ George Washington (cơ sở 2) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1144-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/11/2022
1082/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THCS-THPT Suối Nho

 • qd-1082-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/10/2022
1083/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Vĩnh Cửu

 • mqd_vc.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/10/2022
1079/QĐ-SGDĐT; 1080/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Phú Ngọc

 • qd-1080-2022_0001_phamthanhdong.pdf
 • qd-1079-2022_0001_levannhu.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/10/2022
3961/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ George Washington (cơ sở 2)

 • cv-3961-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/10/2022
3886/SGDĐT-TCCB

Đề nghị các trung tâm ngoại ngữ, tin học báo cáo về tình hình hoạt động định kỳ 06 tháng

 • 1cv_maubc.doc
 • cv-3886-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/10/2022
3359/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Ms Hoa

 • cv-3359-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/08/2022
803/QĐ-SGDĐT

Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường THCS-THPT Suối NHo

 • qd-803-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 26/08/2022
804/QĐ-SGDĐT

Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường THPT Xuân Thọ

 • qd-804-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 26/08/2022
716/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo, quản lý các Trường trung học phổ thông công lập và đơn vị trực thuộc năm học 2021 - 2022

 • qd-716-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/08/2022
722/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ của cán bộ quản lý trường THPT NGô Sĩ Liên đến khi nghỉ hưu

 • qd-722-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/08/2022