• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 31 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1922/sgddt-tccb

V/v hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2020-2021

Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 12/05/2021
3681/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn hoạt động Cụm thi đua năm học 2020 - 2021

 • cv-3681-2020.pdf
 • mau_2020_-2021.xlsx
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/11/2020
3680/SGDĐT-NV1

Đóng góp ý kiến góp ý dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • cv-3680-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/11/2020
2989/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021

 • cv-2989-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 17/09/2020
2764/SGDĐT-TCCB

Đào tạo liên thông, văn bằng 2 các ngành sư phạm năm 2020

 • cv-2764-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/08/2020
2618/SGDĐT-TCCB

Viên chức liên hệ chuyển công tác đến các cơ sở giáo dục ngoài tỉnh, đến các đơn vị trực thuộc cấp huyện thuộc tỉnh

 • cv-2618-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/08/2020
2363/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn chuyển công tác và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo

 • cv-2363-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/07/2020
2297/TB-SGDĐT

Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm học 2019-2020

 • 03-tb-2297-2020-tb-trieu-tap.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/07/2020
581/QĐ-SGDĐT

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2019-2020

 • 02-qd-581-2020-cong-nhan-trung-tuyen.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/07/2020
580/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2019-2020

 • 01-qd-580-2020-quyet-dinh-phe-duyet.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/07/2020
1913/SGDĐT-TCCB

Kế hoạch Xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt II năm học 2019- 2020

 • cv-1913-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/06/2020
1810/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2019 - 2020

 • cv-1810-2020-1.pdf
 • de_nghi_cong_nhan_muc_do_htnv.doc
 • phuluc-2.docx
 • thanh_tich_ca_nhan.doc
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/06/2020
585/BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm học 2019-2020

 • cv-585-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/02/2020
173/QĐ-SGDĐT

Quyết định ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá công chức, người lao động tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-173-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 24/02/2020
21/SGDĐT-TCCB

Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2020

 • cacmau.rar
 • cv-21-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/01/2020
20/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ XV năm 2020

 • cv-20-2020-1.pdf
 • phu_luc_nha_giao_uu_tu.docx
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/01/2020
1128/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Đức Trí tạm ngưng hoạt động giáo dục kể từ năm 2019-2021

 • qd-1128-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/12/2019
3666/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm học 2019-2020

 • cv-3666-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/12/2019
3556/KH-SGDĐT

Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT năm học 2019-2020 (đợt 2)

 • cv-3556-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/11/2019
911/SGDĐT-NV1

Quyết định Ban hành quy chế về công tác Thi đua- khen thưởng ngành GDĐT tỉnh Đồng Nai

 • qd-911-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/10/2019
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h