• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 131 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
260/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Hướng Dương tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-260-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/03/2023
1138/SGDĐT-TCCB

cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ G&K

 • cv-1138-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/03/2023
1047/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Meta

 • cv-1047-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 24/03/2023
230/QĐ-SGDĐT

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm lại cán bộ, quản lý

 • qd-230-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/03/2023
946/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn Dân lập Việt Hoa

 • cv-946-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/03/2023
947/SGDĐT-TCCB

cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương Xanh

 • cv-947-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/03/2023
211/QĐ-SGDĐT

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Ielts Lisa tại thành phố Biên Hoà

 • qd-211-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/03/2023
210/QĐ-SGDĐT

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Lê Anh tại thành phố Biên Hoà

 • qd-210-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
209/QĐ-SGDĐT

Công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí

 • qd-209-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
208/QĐ-SGDĐT

cho phép Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-208-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
207/QĐ-SGDĐT

cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Hope triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-207-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
105/QĐ-SGDĐT

Công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Xuân Lộc

 • qd-105-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/02/2023
104/QĐ-SGDĐT

Cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Xuân Lộc tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-104-2023_0002.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/02/2023
305/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ The Future BH

 • cv-305-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/02/2023
304/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Như Phạm (cơ sở 2)

 • cv-304-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/02/2023
78/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Xuân Thọ

 • qd-78-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/01/2023
217/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn Bình Lộc

 • cv-217-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/01/2023
38/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ

 • qd-38-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2023
37/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ

 • qd-37-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2023
36/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-36-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2023