• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 157 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1010/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính

 • thong-tu-62.pdf
 • cv-1010-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 23/03/2023
917/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính

 • thong-tu-06.pdf
 • cv-917-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 17/03/2023
918/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính

 • thong-tu-13.pdf
 • cv-918-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 17/03/2023
919/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

 • thong-tu-02-bxd.pdf
 • cv-919-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 17/03/2023
906/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • tt-22-bnnptnt.pdf
 • cv-906-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/03/2023
903/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • cv-903-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/03/2023
805/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • tt-31-bnnptnt.pdf
 • cv-805-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 09/03/2023
337/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 02/2013/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương

 • tt-02-bo-cog-thuong.pdf
 • cv-337-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 06/02/2023
351/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 • thongtu03.pdf
 • cv-351-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 06/02/2023
271/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 01/QĐ-BKHCN ngày 03/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 • qd-01-bo-khcn.pdf
 • cv-271-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 30/01/2023
272/SGDĐT-TTr

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15

 • cv-272-2023_0001.pdf
Luật Phòng Thanh tra 30/01/2023
143/SGDĐT-TTr

Về việc triển khai Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ

 • tt13-2022-phu-luc-so-2---co-cau-ngach-cc-cua-tinh-thanh-pho.pdf
 • tt13-2022-phu-luc-so-1---co-cau-ngach-cc-cua-bo.pdf
 • tt13-2022.pdf
 • cv-143-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 12/01/2023
119/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an

 • tt-46-bo-ca.pdf
 • cv-119-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 11/01/2023
4222/SGDĐT-KHTC

Triển khai Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội

 • luat_08.pdf
 • 5570.pdf
 • cv-4222-2022_0001.pdf
Luật Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4226/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính

 • 6298.pdf
 • thong_tu_so_61_-_btc_-_quyet_toan_kp_boi_thuong.pdf
 • cv-4226-2022_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4219/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định 1224/QĐ-BTC ngày 22/06/2022 của Bộ Tài chính

 • 4615.pdf
 • 1224.pdf
 • cv-4219-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4218/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ Tài chính

 • 5005.pdf
 • 43_cua_btc.pdf
 • cv-4218-2022_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4217/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính

 • 42_cua_btc.pdf
 • 4835.pdf
 • cv-4217-2022_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4215/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_50.2022.btc_11.08.2022.pdf
 • tk_thong_tu_50.2022.btc_-_ds_cdt.pdf
 • 5310.pdf
 • cv-4215-2022_0001.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
3905/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5763/KH-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương

 • bct_2022_5763.pdf
 • cv-3905-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/10/2022