• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 1532 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
260/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Hướng Dương tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-260-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/03/2023
1138/SGDĐT-TCCB

cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ G&K

 • cv-1138-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/03/2023
1118/SGDĐT-TTr

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • kh-66-ub-tchuc-thi-tim-hieu-pl-2023.pdf
 • cv-1118-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 29/03/2023
1116/SGDĐT-VP

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và nêu gương việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ngành GD&ĐT

 • cv-1116-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/03/2023
1114/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 2531/UBND-KGVX ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1114-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 29/03/2023
1104/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trong ngành giáo dục và đào tạo

 • cv-1104-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/03/2023
1080/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn triển khai mức thu học phí và rà soát việc cấp tiền miễn, giảm học phí năm học 2022-2023

 • cv-1080-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/03/2023
1076/SGDĐT-VP

Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên CSDL ngành

 • cv-1076-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/03/2023
1043/SGDĐT-VP

Triển khai công văn số 710/SNgV -LS-NVNONN

 • cv-1043-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/03/2023
1047/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Meta

 • cv-1047-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 24/03/2023
1054/SGDĐT-VP

Hưởng ứng Cuộc thi Online “Học sinh với an toàn thông tin năm 2023”

 • cv-1054-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/03/2023
1010/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính

 • thong-tu-62.pdf
 • cv-1010-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 23/03/2023
230/QĐ-SGDĐT

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm lại cán bộ, quản lý

 • qd-230-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/03/2023
996/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2023

 • cv-996-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/03/2023
934/SGDĐT-NV1

Thay đổi địa điểm tập huấn CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT hòa nhập và học sinh di cư có hoàn chảnh khó khăn

 • cv-934-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2023
940/SGDĐT-NV1

Triển khai VB số 415/SKHCN-TKC của Sở Khoa học và Công nghệ

 • cv-940-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2023
946/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn Dân lập Việt Hoa

 • cv-946-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/03/2023
947/SGDĐT-TCCB

cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương Xanh

 • cv-947-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/03/2023
922/SGDĐT-VP

Tổ chức Hội nghị tập huấn về Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-922-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/03/2023
917/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính

 • thong-tu-06.pdf
 • cv-917-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 17/03/2023