• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 853 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3677/HD-SGDDT

Hướng dẫn Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và công tác học sinh của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2021 - 2022

 • cv-3677-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2021
3660/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

 • 67.signed.pdf
 • cv-3660-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/09/2021
3628/SGDDT-TTR

V/v tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

 • cv-3628-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/09/2021
3632/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 • thong_tu_09.2021.tt-bxd.pdf
 • cv-3632-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/09/2021
3578/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022

 • cv-3578-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/09/2021
755/QĐ-SGDDT

QĐ Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2021

 • qd-755-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/09/2021
756/QĐ-SGDDT

QĐ Về việc công bố công khai thu hồi dự toán năm 2021 đã giao để cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ

 • qd-756-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/09/2021
3624/SGDDT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2021-2022

Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
3625/SGDDT-KHTC

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19

 • cv-3625-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 07/09/2021
762/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2021 - 2022

 • qd-762-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
760/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2021 - 2022

 • qd-760-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
761/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd-761-20211.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
3612/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT và GDTX năm học 2021-2022

Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
3636/SGDDT-VP

V/v triển khai văn bản số 1073V/v triển khai văn bản số 10737/UBND-KGVX của UBND tỉnh về phương án khai giảng năm học 2021-2022 và phát hành Thư kêu gọi năm học mới 2021-2022

 • cv-3636-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/09/2021
3550/SGDDT-TTR

V/v triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.

 • 64-2021-nd-cp_ngay_30-6-2021_cua_chinh_phu.pdf
 • luat_thoa_thuan_quoc_te.pdf
 • cv-3550-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2021
3565/SGDDT-NV1

Phối hợp tiếp nhận, tạo điều kiện cho HS học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

 • cv-3565-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2021
3564/SGDDT-NV1

Xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học 2021-202

 • cv-3564-20211.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/08/2021
3539/SGDDT-NV1

Thực hiện chương trình GDTX cấp THCS đối với lớp 6 năm học 2021-202

 • cv-3539-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
3538/SGDDT-NV1

V/v rà soát tài khoản của giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 môn tiếng Anh trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến

 • cv-3538-202.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
3529/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022

 • cv-3529-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h