• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 1012 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
11/CT-UBND

Chỉ thị Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • ct_11_ubnd_chithinvnh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/8/2028
06/08/2020

Thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025

 • bieu_kh2021_gui_ubnd_dia_phuong.xls
 • cv-1693-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/01/2025

Triển khai thực hiện Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • tt39_dmtbdhtoithieucapthpt.pdf
 • cv-276-2022.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 19/01/2022
264/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ

 • cv-264-2022.pdf
 • 134_2021_nd_cp_30122021_1_signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/01/2022
263/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng

 • nd_123_2021-12-28.pdf
 • cv-263-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/01/2022
135/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Nghị định số 135, 138, 140 và Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

 • 135_2021_nd-cp_31122021-signed.pdf
 • 138_2021_nd-cp_31122021_2-signed.pdf
 • 140_2021_nd-cp_31122021-signed_compressed.pdf
 • 142_2021_nd-cp_31122021-signed.pdf
 • cv-262-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/01/2022
243/SGDĐT-VP

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong trường học, năm 2022

 • cv-243-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/01/2022
223/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ

 • 120_2021_nd-cp_24122021-signed_compressed.pdf
 • cv-223-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
222/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Nghị định 126, 129, 130 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

 • cv-222-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
224/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Thông tư 20, 21, 26, 29 và Thông tư 33/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế

 • thong_tu_26_sua_doi_tt41.pdf
 • thong_tu_so_20-2021_ve_qlctyt.pdf
 • tt_21_vs_trong_mai_tang_hoa_tang.pdf
 • tt_29.2021_.signed.pdf
 • tt_33.2021.byt_quy_dinh_cong_tac_y_te_truong_hoc_trong_co_so_giao_duc.pdf
 • cv-224-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
207/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 16618/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2022

 • cv-207-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 14/01/2022
240/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 47_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-240-2022.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 14/01/2022
127/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

 • 127_2021_nd-cp_30122021_1-signed.pdf
 • tham_muu_127-2021-nd-cp.pdf
 • cv-230-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
231/SGDĐT-TTr

Thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 • tt_11_bo_khcn_2.pdf
 • cv-231-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
232/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 29/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 25-2021-tt-btttt.pdf.pdf
 • cv-232-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
233/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

 • 144_2021_nd-cp_31122021-signed.pdf
 • cv-233-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
25/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-25-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
24/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Điểu Cải

 • qd-24-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
26/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-26-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
207/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 16618/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2022

 • cv-207-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 13/01/2022