• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 1194 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2277/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh

 • qd_26_2022_ubnd_tinh_ve_tb_chuyen_dung_gddt.pdf
 • cv-2277-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 18/06/2022
2257/SGDĐT-TCCB

Triển khai thực hiện việc chuyển công tác và tiếp nhận viên chức đầu năm học 2022-2023

 • 2257_2022_thoigian_chuyendoicongtac.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/06/2022
2267/SGDĐT-TTr

Triển khai các văn bản của Bộ trưởng Bộ Công thương

 • tt_09_bct_2022.pdf
 • tt_10_bct.pdf
 • 1_qd-bct_2022_989.pdf
 • cv-2267-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/06/2022
2209/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 14_1_kh-134_nangcaonhanthuc_cds_ubnd.pdf
 • cv-2209-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2210/SGDĐT-VP

Gửi sản phẩm, dịch vụ, giải pháp Công nghệ số tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

 • 12_1_thamgiagiaithuong_congngheso_stttt.pdf
 • cv-2210-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/06/2022
2206/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 11_1_kh-137_congdanso_ubnd.pdf
 • cv-2206-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2207/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 13_1_kh-132_doangnhiepso_ubnd.pdf
 • cv-2207-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2208/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-2208-2022.pdf
 • 15_1_kh-133_chisodanhgia_cds_ubnd.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2180/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-2180-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/06/2022
2173/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-2173-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 10/06/2022
2131/SGDĐT-NV1

Tham gia Kỳ Olympic Kinh tế Việt Nam-VEO 2022

 • cv-2131-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/06/2022
2078/SGDĐT-VP

Tổng kết, báo cáo triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022

 • 6_kh100_cdsgiaoducvadaotao_ubnd.pdf
 • 2_2_4088-2021_sgd.pdf
 • cv-2078-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/06/2022
KH-Cacdonvi

Kế hoạch giáo dục đối với lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình GDPT 2018 trong năm học 2022-2023

 • bau-ham.pdf
 • binh-son.pdf
 • bui-thi-xuan.pdf
 • cam-my.pdf
 • chu-van-an.pdf
 • dac-lua.pdf
 • dau-giay.pdf
 • dieu-cai.pdf
 • dinh-quan..pdf
 • dinh-tien-hoang-2.pdf
 • dinh-tien-hoang.pdf
 • doan-ket.pdf
 • hoang-dieu...pdf
 • hong-bang.pdf
 • hung-vuong.pdf
 • huynh-van-nghe.pdf
 • kiem-tan.pdf
 • lac-long-quan.pdf
 • lam-nghiep-dong-nai.pdf
 • le-hong-phong.pdf
 • le-quy-don-tan-mai.pdf
 • le-quy-don-lbt.pdf
 • le-quy-don-quyet-thang.pdf
 • long-khanh.pdf
 • long-phuoc.pdf
 • long-thanh.pdf
 • long-thanh.pdf
 • luong-the-vinh.pdf
 • namha.pdf
 • nang-khieu-the-thao.pdf
 • ngo-quyen.pdf
 • ngo-si-lien.pdf
 • nguyen-binh-khiem.pdf
 • nguyen-dinh-chieu.pdf
 • nguyen-huu-canh.pdf
 • nguyen-khuyen.pdf
 • nguyen-trai.pdf
 • nhon-trach.pdf
 • phu-ngoc.pdf
 • phuoc-thien.pdf
 • pt-thsp.pdf
 • ptdtnt-tinh.pdf
 • song-ngu-a-chau.pdf
 • song-ngu-lac-hong.pdf
 • song-ray.pdf
 • suoi-nho.pdf
 • tam-phuoc.pdf
 • tan-hiep.pdf
 • tan-hoa.pdf
 • tan-phu.pdf
 • tan-phu-moi.pdf
 • tay-son.pdf
 • thai-binh-duong.pdf
 • thanh-binh.pdf
 • thong-nhat-a.pdf
 • thong-nhat.pdf
 • ton-duc-thang.pdf
 • tran-bien.pdf
 • tran-dai-nghia.pdf
 • tran-phu.pdf
 • tran-quoc-tuan.pdf
 • tri-an.pdf
 • tri-thuc.pdf
 • trinh-hoai-duc.pdf
 • truong-vinh-ky.pdf
 • van-hien.pdf
 • viet-hoa-quang-chanh.pdf
 • vinh-cuu.pdf
 • vo-truong-toan.pdf
 • xuan-hung.pdf
 • xuan-loc.pdf
 • xuan-tho.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/06/2022
2039/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-2039-2022.pdf
 • trien_khai22_quyet_dinh_633.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/06/2022
2043/SGDĐT-KHTC

Triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Chính phủ

 • vay_von22_trien_khai_qd11.pdf
 • cv-2043-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/06/2022
2040/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 4550/UBND-KTNS ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh

 • trien_khai22_tieu_chuan_pl2.pdf
 • trien_khai22_tieu_chuan_pl1.pdf
 • trien_khai22_tieu_chuan_pl0.pdf
 • cv-2040-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/06/2022
2041/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ

 • trien_khai22_thue_tieu_thu_dac_biet.pdf
 • cv-2041-2022.pdf
Nghị định Phòng Tổ chức Cán bộ 03/06/2022
2018/SGDĐT-NV1

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

 • 457_kh_bgddt.pdf
 • cv_huong_ung_cuoc_thi_chuyen_doi_so.docx
 • qd_1338-bo_gd.pdf
 • cv-2018-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/06/2022
2017/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-2017-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/06/2022
2022/SGDĐT-KHTC

Triển khai việc chi trả chế độ cho giáo viên bị Covid-19 và giáo viên dạy thay

 • tra_loi22_che_do_gv_nghi_covi_so_gd.pdf
 • tra_loi22_che_do_gv_nghi_covi_so_tc.pdf
 • cv-2022-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 02/06/2022