• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 105 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3983/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 64/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ

 • cv-3983.pdf
 • 64-cp.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 28/09/2023
3938/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ

 • 65-nd-cp.signed.pdf
 • cv-3938.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 26/09/2023
3937/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ

 • 67_2023_nd-cp_578283.pdf
 • cv-3937.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 26/09/2023
3762/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ

 • 56-cp.signed.pdf
 • cv-3762.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/09/2023
3643/SGDĐT-TTr

Triển khai Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023

 • cv-3643.pdf
 • luat-gia-16.2023.qh15-hieu-luc-1.7.2024.pdf
Luật Phòng Thanh tra 08/09/2023
3642/SGDĐT-TTr

Triển khai Luật Giao dịch điện tử

 • luat-giao-dich-dien-tu.pdf
 • cv-3642.pdf
Luật Phòng Thanh tra 08/09/2023
3481/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ

 • cv-3481.pdf
 • 58-cp.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 29/08/2023
3482/SGDĐT-TTr

Triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 • cv-3482.pdf
 • luat.pdf
Luật Phòng Thanh tra 29/08/2023
3279/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ

 • 107-cp.signed.pdf
 • cv-3279.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 15/08/2023
3041/SGDĐT-VP

Triển khai Báo cáo số 962/BC-TCTTKĐ ngày 02/7/2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ

 • 2023-372_baocao_todeancp-1.pdf
 • 2023-37_1_7395_ubnd.pdf
 • cv-3041.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/07/2023
3013/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 2716/SXD-QLXD ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lỡ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ

 • vb-2716-cua-sxd.pdf
 • cong-dien.pdf
 • cv-3013.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/07/2023
2859/SGDĐT-TTr

Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

 • 7109-ubnd-hcc.pdf
 • ct-23-cua-ttcp.pdf
 • cv-2859.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/07/2023
2818/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ

 • cv-2818.pdf
 • 47_2023_nd-cp_03072023-signed-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 17/07/2023
2815/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ

 • 43-nd-cp.signed.pdf
 • cv-2815.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 17/07/2023
2688/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ

 • nd-40-ve-sua-doi-bo-sung-nd-67-1.pdf
 • cv-2688.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 07/07/2023
2667/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ

 • cv-2667.pdf
 • 42_2023_nd-cp_29062023-signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 06/07/2023
2431/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng

 • cv-ubt-5446-trien-khai-qd-258.pdf
 • cv-2431.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/06/2023
2420/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

 • qd-12--ttg.pdf
 • cv-2420.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/06/2023
2247/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

 • 531_qd-ttg_19052023_1-signed-1-1.pdf
 • cv-2247.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/06/2023
1551/SGDĐT-TTr

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy

 • cv-1551.pdf
 • cv-3796-ub-trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-luat-pc-ma-tuy.pdf
Luật Phòng Thanh tra 25/04/2023