• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 27 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2200/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 2200/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 về phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

 • 2200_qd-ttg_22122020_1.pdf
Luật Phòng Thanh tra 22/12/2020
3434/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ

 • nghi-dinh-110.pdf
 • cv-3434-2020-1.pdf
Nghị định Văn phòng Sở 20/10/2020
3288/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

 • cv-3288-2020-1.pdf
 • nghi_dinh.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 12/10/2020
3252/SGDĐT-NV1

Triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 • 116_2020_nd-cp.pdf
 • cv-3252-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 09/10/2020
3147/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ

 • 55-2020-nd-cp.pdf
 • cv-3147-2020-1.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/10/2020
51/2019/QH14

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 • 51.signed.pdf
Luật Văn phòng Sở 12/12/2019
49/2019/QH14

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 • 49.signed.pdf
Luật Văn phòng Sở 12/12/2019
1359/SGDĐT-TTR

Tiếp tục Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020"

 • cv-1359-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 08/05/2020
1358/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ

 • 08.signed.pdf
 • cv-1358-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 08/05/2020
1153/SGDĐT-TCCB

Triển khai Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 • 436_kh-ttg.pdf
 • 436_qd-ttg.pdf
 • cv-1153-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/04/2020
773/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư

 • cv-773-2020-1.signed.pdf
 • nghi_dinh_30.2020_cong_tac_van_thu.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/03/2020
538/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ

 • 45950_1.pdf
 • cv-538-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 26/02/2020
460/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ

 • cv-460-2020-1.pdf
 • nd_93.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 18/02/2020
3434/SGDĐT-KHTC

Tổ chức thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

 • cv-3434-2019-1.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 05/11/2019
2728/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

 • 63.signed.pdf
 • cv-2728-2019.signed.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 30/08/2019
1735/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ

 • 1735_2019.signed.pdf
 • cv5969.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 03/06/2019
1403/SGDĐT-KHTC

Triển khai QĐ số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 • 1403_2019.signed.pdf
 • dinhkemcv1403.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/05/2019
1373/SGDĐT-TTR

Tổ chức triển khai Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo

 • 1373_2019.signed.pdf
 • nghidinh.doc
Nghị định Phòng Thanh tra 07/05/2019
1197/SGDĐT-VP

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1963/KH-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh về thực hiện đề án 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv1197_vp.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Văn phòng Sở 19/04/2019
1133/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ

 • 1133_trienkhainghidinh.pdf
 • nghidinh.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 19/04/2019
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h