• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 81 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4681/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 25/10/2022 của Văn phòng Chính phủ

 • thong-bao-333.signed.pdf
 • cv-4681-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
4655/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-4655-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/11/2022
4515/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính

 • cv-4515-2022_0001.pdf
 • 56_tt-btc.pdf
 • 116_nq-cp.pdf
 • 5965-stc.pdf
 • 9975_btc-hcsn.pdf
 • 5718-stc.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 18/11/2022
4329/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ

 • 83-cp.signed.pdf
 • cv-4329-2022_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 07/11/2022
4251/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ

 • cv-4251-2022_0001.pdf
 • nd-58-2022-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/11/2022
4225/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 07/9/2022 của Văn phòng Chính phủ

 • thong_bao_280.vpcp.pdf
 • 5611.pdf
 • cv-4225-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4040/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ

 • nghi-dinh-so-64_2022_nd-cp_.pdf
 • cv-4040-2022_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/10/2022
3804/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ

 • vanbangoc_46_2022_nd-cp.pdf
 • cv-3804-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 03/10/2022
3103/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

 • trien_khai22_nd_27_ctmt_cp.pdf
 • cv-3103-2022.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 15/08/2022
3114/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ

 • 49-2022-nd-cp.pdf
 • cv-3114-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 15/08/2022
2958/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính Phủ

 • cv-2958-2022.pdf
 • nghi_dinh_47.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/08/2022
2915/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Văn bản số 583/TTg-QHĐP ngày 11/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • 2-2022-cv-7785.pdf
 • cv-2915-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/08/2022
2764/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2022/NQ/QH15 và Nghị quyết số 63/2022/NQ/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội khóa 15

 • 2-2022-cv-7144_dinh_kem_nq_so_62_va_63_cua_qh_khoa_15.pdf
 • cv-2764-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 21/07/2022
2677/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ

 • nghi-dinh-35-2022-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-khu-cong-nghiep-va-khu-kinh-te.pdf
 • cv-2677-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 15/07/2022
2039/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-2039-2022.pdf
 • trien_khai22_quyet_dinh_633.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/06/2022
2043/SGDĐT-KHTC

Triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Chính phủ

 • vay_von22_trien_khai_qd11.pdf
 • cv-2043-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/06/2022
2041/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ

 • trien_khai22_thue_tieu_thu_dac_biet.pdf
 • cv-2041-2022.pdf
Nghị định Phòng Tổ chức Cán bộ 03/06/2022
1698/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-1698-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/05/2022
1354/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

 • cv-1354-2022.pdf
Nghị định Văn phòng Sở 15/04/2022
1010/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ

 • 03-2022-nd-cp.pdf
 • cv-1010-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 22/03/2022