• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 85 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
06/08/2020

Thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025

 • bieu_kh2021_gui_ubnd_dia_phuong.xls
 • cv-1693-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/01/2025
1159/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2) của các đơn vị trực thuộc

 • qd-1159-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/12/2021
1158/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của các đơn vị trực thuộc

 • qd-1158-2021.pdf
 • phu_luc_qd-1158-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/12/2021
4999/SGDĐT-KHTC

Triển khai và hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em, học sinh, học viên và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do dịch bệnh Covid-19

 • trien_khai21_cap_bu_hoc_phi_bieu_mau.xlsx
 • cv-4999-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 09/12/2021
5005/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn bổ sung việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2

 • 10289.pdf
 • cv-5005-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 09/12/2021
1035/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021

 • qd-1035-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2021
988/QD-SGDĐT

Quyết định Công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2021

 • qd-988-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2021
989/QĐ-SGDĐT

Quyết định Công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2021

 • qd-989-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2021
991/QĐ-SGDĐT

Quyết định công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2021

 • qd-991-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2021
987/QĐ-SGDĐT

Quyết định công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

 • qd-987-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2021
986/QĐ-SGDĐT

Quyết định công bố công khai thu hồi kinh phí sửa chữa năm 2021

 • qd-986-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2021
4762/SGDĐT-KHTC

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

 • 2-2021-cv-14405.signed.pdf
 • cv-4762-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2021
4718/SGDĐT-KHTC

Triển khai số tài khoản để tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí tại Sở Tư pháp

 • cv-4718-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/11/2021
4719/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-4719-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/11/2021
963/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

 • qd-963-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 16/11/2021
962/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh tăng, giảm chi ngân sách nhà nước năm 2021

 • qd-962-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 16/11/2021
961/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi con người năm 2021

 • qd-961-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 16/11/2021
910/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi kinh phí tham quan học tập kinh nghiệm do không có khả năng triển khai trong năm 2021

 • qd-910-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/11/2021
870/QĐ-SGDĐT

Quyết định Công bố công công khai thu hồi dự toán năm 2021

 • qd-870-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/10/2021
869/QĐ-SGDĐT

Quyết định Công bố công công khai thu hồi dự toán năm 2021

 • qd-869-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/10/2021