• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 157 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3802/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 694/KBĐN-TTKT ngày 13/9/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai

 • vb-694.-kbnn.pdf
 • cv-3802.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/09/2023
3603/SGDĐT-KHTC

Phối hợp khảo sát doanh nghiệp xây dựng Báo cáo Thương mại điện tử năm 2023

 • 3.mau-phieu-ca-nhan-2023.pdf
 • vb-cua-so-ct-5257.pdf
 • cv-3603.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/09/2023
3392/SGDĐT-KHTC

triển khai văn bản số 2819/SXD-QLCLXD ngày 04/8/2023 của Sở Xây dựng

 • 04thongtu_2023_bxd_20230718044217618610.pdf
 • vb-den-2819-sxd_quy-chuan-ky-thuat-hang-hoa-1.pdf
 • cv-3392.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/08/2023
3059/SGDĐT-KHTC

Triển khai ủng hộ Quỹ "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" của tỉnh nhà

 • thu-keu-goi.pdf
 • cv-3059.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/07/2023
861/QĐ-SGDĐT

Công khai công bố giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

 • bieu-49-giao-du-toan-sua-chua.pdf
 • qd-861.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 26/07/2023
2892/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn công tác chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2023 - 2024

 • _bieu-mau-bao-cao-tinh-hinh-chuan-bi-nam-hoc-moi-2023-24.xls
 • cv-2892.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 21/07/2023
2886/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thu học phí năm học 2023-2024

 • cv-2886.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/07/2023
765/QĐ-SGDĐT

Quyết định công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

 • bieu-49-dinh-kem-qd-cong-khai.pdf
 • qd-765.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/06/2023
2593/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 390/KBĐN-KTNN ngày 16/5/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai

 • cv-2593.pdf
 • vb-390.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/06/2023
2575/SGDĐT-KHTC

Báo cáo Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2024 và KHNS 3 năm 2024 - 2026 lĩnh vực giáo dục đào tạo

 • cv-2575.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/06/2023
2574/SGDĐT-KHTC

Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ cuối năm học 2022 - 2023

 • cv-2574.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/06/2023
2072/SGDĐT-KHTC

thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023 đối với đối tượng đang làm việc tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT (trường phổ thông nhiều cấp học) và các đơn vị trực thuộc

 • cv-2072.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/05/2023
2020/SGDĐT-KHTC

Triển khai các Quyết định số 03/QĐ-KTNN, 04/QĐ-KTNN và 05/QĐ-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • cv-2020.pdf
 • qd-05.pdf
 • qd-03.pdf
 • qd-04.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/05/2023
1142/SGDĐT-KHTC

Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên; bồi dưỡng mô đun 6, 7, 8 cho cán bộ và giáo viên cốt cán thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • 2721_2_2.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/03/2023
1080/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn triển khai mức thu học phí và rà soát việc cấp tiền miễn, giảm học phí năm học 2022-2023

 • cv-1080-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/03/2023
852/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn các đối tượng áp dụng, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh

 • cv-852-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/03/2023
752/SGDĐT-KHTC

Báo giá cung cấp giấy in khổ A4 định lượng 80g/m2, giấy nền/Lụa chế bản/Tăng-xin (master máy in) và mực in đen chính hãng RICOH sử dụng cho các dòng máy in siêu tốc Ricod

 • 2207_2_2.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 07/03/2023
706/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 775/STC-ĐT ngày 22/02/2023 của Sở Tài chính về việc lập hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và hồ sơ quyết toán chi phí bảo hiểm thi công xây dựng

 • vb-775.pdf
 • cv-706-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/03/2023
211/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 163/STC-QLNS ngày 12/01/2023 của Sở Tài chính

 • vb-cua-stc-kem-theo.pdf
 • cv-211-2023_0001.pdf
Chỉ đạo, điều hành Phòng Kế hoạch Tài chính 18/01/2023
224/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 214/STC-VP ngày 16/01/2023 của Sở Tài chính

 • vb-214-dinh-kem.pdf
 • cv-224-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 17/01/2023