• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 1251/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 06/04/2023
Ngày ban ký: 06/04/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt-18-btc.pdfTệp đính kèm: vb-1628-so-tc.pdfTệp đính kèm: cv-1251-2023_0001.pdf