• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT ngày 05/4/2023 của Bộ Công Thương về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Tiêu đề: Triển khai văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT ngày 05/4/2023 của Bộ Công Thương về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
Số/Ký hiệu: 1687/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 08/05/2023
Ngày ban ký: 08/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT ngày 05/4/2023 của Bộ Công Thương về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
File đính kèm: Tệp đính kèm: vb-hop-nhat-tc---hd-ttr-cong-thuong.pdfTệp đính kèm: cv-1687.pdf