• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 110 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2105/SGDĐT-VP

Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ X

 • cv-2105-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/07/2020
2011/SGDĐT-VP

Phát động tham gia Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020

 • cv-2011-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/07/2020
1743/SGDĐT-VP

Phân bố lịch nhận hồ sơ sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020

 • cv-1743-2020-1.pdf
 • cv-3203-2018.signed1.pdf
 • mau-phieu-danh-gia-de-tai-nckhspud.docx
 • mau-trinh-bay-bcnckhspud_2019-2020.docx
 • phu-luc-i_mau-bao-cao-sang-kien.doc
 • phu-luc-ii_mau-to-trinh-de-nghi-cong-nhan-sang-kien.doc
 • qd-1246-2018.signed.pdf
 • quy-dinh-tieu-chuan-danh-gia-skkn_2018.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/06/2020
1732/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đối với TTHC

 • cv-1731-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/06/2020
1558/SGDĐT-VP

Phối hợp triển khai Chương trình Tư vấn Tuyển sinh năm 2020

 • cv-1558-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/05/2020
1563/SGDĐT-VP

Triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020 (PAPI)

 • cv-1563-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/05/2020
1508/SGDĐT-VP

Thực hiện một số nội dung đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 • cv-1508-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/05/2020
1408/SGDĐT-VP

Thực hiện tiếp nhận – trả kết quả qua hình thức Dịch vụ bưu chính công ích trong NGành Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1408-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/05/2020
1346/SGDĐT-VP

Thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

 • cv-1346-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/05/2020
1326/SGDĐT-VP

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

 • cv-1326-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/05/2020
1212/SGDĐT-VP

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19

 • cv-1212-2020-1.pdf
 • phu_luc_dinh_kem_1212.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/04/2020
1195/SGDĐT-VP

Thay đổi thời gian thẩm định và nộp hồ sơ sáng kiến năm học 2019 - 2020

 • cv-1195-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/04/2020
1120/SGDĐT-VP

Kéo dài thời gian nghỉ học cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên các cấp học phổ thông, GDNN-GDTX và tiếp tục triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 • cv-1120-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/04/2020
1066/SGDĐT-VP

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trong quá trình học tập qua Internet

 • cv-1066-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/04/2020
1060/KH-SGDĐT

Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020

 • cv-1060-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/04/2020
975/SGDĐT-VP

Triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

 • cv-975-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/04/2020
976/SGDĐT-VP

Phát động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

 • cv-976-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/04/2020
968/SGDĐT-VP

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • cv-968-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/04/2020
941/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, năm 2020

 • cv-941-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/03/2020
940/SGDĐT-NV1

Tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên và tiếp tục triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 • cv-940-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 31/03/2020