• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 332 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3955/SGDĐT-VP

Triển khai bộ nhận diện Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

 • 50_1_bonhandien_cds_tinhdongnai.pdf
 • cv-3955.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/09/2023
3954/SGDĐT-VP

Gia hạn thời gian nhận bài dự thi tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

 • 46_1_giahantimkiemgiaiphap_cds_9.pdf
 • cv-3954.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/09/2023
3942/SGDĐT-VP

Kéo dài thời gian thi Tuần 01 Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

 • cv-3942.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/09/2023
3863/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

 • cv-3863.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 21/09/2023
3835/KH-SGDĐT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024 của ngành GD&ĐT

 • 1_kh_udcntt_cds_2023_sgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/09/2023
3830/SGDĐT-VP

Tham gia Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" năm học 2023-2024

 • cuovthivetranh-o.tomouoc.pdf
 • cv-3830.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/09/2023
3791/KH-SGDĐT

Kế hoạch Kiểm tra công tác văn phòng, cải cách hành chính, công tác dân chủ, công tác quản lý cán bộ và kỷ cương hành chính đạo đức công vụ năm 2023

 • cv-3791.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2023
1176/QĐ-SGDĐT

Quyết định Thành lập Đoàn Kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số của các trường phổ thông đạt mức 3

 • qd-1176.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/09/2023
3683/SGDĐT-VP

Phát động Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

 • qd-banhanhthele-1.pdf
 • 1297_kh_bgddt-nam2023-1.pdf
 • cv-3683.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/09/2023
3524/HD-SGDĐT

Hướng dẫn Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng; công tác học sinh; công tác y tế trường học; công tác truyền thông giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2022 - 2023

 • huongdan_2023.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/08/2023
3476/SGDĐT-VP

Đăng ký tham gia "Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2023"

 • 42_1_dangkythamgia_giaithuong_tptm_stttt.pdf
 • cv-3476.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/08/2023
3478/SGDĐT-VP

Mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học về Thúc đẩy Ứng dụng Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 43_1_moivietbaokhoahoc_lhh.pdf
 • cv-3478.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/08/2023
3380/SGDĐT-VP

Đăng ký tham gia tập huấn về tạo lập, khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo AI, Chat GPT

 • cv-3380.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/08/2023
3377/SGDĐT-VP

triển khai, phát động tham gia cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam - năm 2023

 • quyet-dinh-the-le_tim-hieu-lich-su-_2023.pdf
 • cv-3377.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/08/2023
3239/SGDĐT-VP

Tham dự Chương trình "Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, Đào tạo năm 2023"

 • 3_baocao_chuanbiduongtruyen-1.pdf
 • cv-tb-cac-so_test-hop-truc-tuyen-158.2023.signed-1.pdf
 • cv-3239.pdf
 • chuong-trinh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/08/2023
3181/SGDĐT-VP

Quyết định công nhận kết quả và giải thưởng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử

 • 2023_39_1_quyetdinhcongnhanketqua.pdf
 • cv-3181.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/08/2023
3164/SGDĐT-VP

Phát động Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

 • qd-banhanhthele.pdf
 • 1297_kh_bgddt-nam2023.pdf
 • cv-3164.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/08/2023
3116/SGDĐT-VP

Triển khai thông báo Kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử cho học sinh, học viên năm 2023

 • 2023_38_1_kqthivneid_sotuphap.pdf
 • cv-3116.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/08/2023
3127/SGDĐT-VP

Triển khai tài liệu Số tay dữ liệu mở

 • 41_1_tailieumo_stttt.pdf
 • cv-3127.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/08/2023
2934/SGDĐT-VP

Giới thiệu nến tảng khảo sát, thu thập ý kiến bằng công cụ VNFORM

 • cv-2934.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/07/2023