• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 1010/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 23/03/2023
Ngày ban ký: 23/03/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong-tu-62.pdfTệp đính kèm: cv-1010-2023_0001.pdf