• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 25 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2701/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

 • 2-2020-qd-2872.pdf
 • cv-2701-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/08/2020
1126/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh

 • cv-1126-2020-1.pdf
 • z2-2020-qdqppl-12.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 17/04/2020
743/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh

 • cv-743-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 12/12/2020
343/SGDĐT-TTR

Triển khai QĐ số 01/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành

 • 2020-qdqppl-1.pdf
 • cv-343-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/02/2020
111/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

 • cv-111-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/01/2020
3001/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

 • 2-2019-qdqppl-35.pdf
 • cv-3001-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/09/2019
2679/SGDĐT-NV1

Thông báo hoãn tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường chuẩn quốc gia

 • thognbaohoan.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/08/2019
2380/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 1857/QD0-UBND ngày 14/6/2019

 • cv_2380_2019.signed.pdf
 • qd_1857_2019_1_signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/07/2019
1985/SGDĐT-TTR

Triển khai QĐ số 24/2019/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành

 • cv-1985-2019-1.pdf
 • qdqppl-24-2019-1_signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/06/2019
1377/QĐ-UBND

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 5.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/05/2019
1368/QĐ-UBND

Thành lập ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

 • 4.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/05/2019
1080/QĐ-UBND

Công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

 • 3.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/04/2019
4651/QĐ-UBND

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2018

 • 2.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/12/2018
4652/QĐ-UBND

Công nhận trường tiểu học, trung học Xuân Thiện, huyện Thống Nhất đạt chuẩn quốc gia năm 2018

 • 1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/12/2018
1940-BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 1940_2019.signed.pdf
 • danhmuc.doc
Văn bản Phòng Thanh tra 18/06/2019
1615/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 5206/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh

 • 1615.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/05/2019
1345/SGDĐT-KHTC

Triển khai Kế hoạch số 3976/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh

 • 1345.pdf
 • kh3976.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/05/2019
1344/SGDĐT-KHTC

Triển khai Kế hoạch số 4537/KH-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh

 • 1344.pdf
 • kh4537.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/05/2019
878/SGDĐT-TTR

Công khai các chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh

 • phulucdinhkemcongvan878.pdf
 • 1_quyetdinh430.pdf
 • 2_quyetdinh10.pdf
 • 3_quyetdinh4812.pdf
 • 4_quyetdinh511.pdf
 • 5_quyetdinh1006.pdf
 • 6_quyetdinh1028.pdf
 • 7_quyetdinh1530.pdf
 • 8_quyetdinh1601.pdf
 • 9_quyetdinh1460.pdf
 • 10_chithi06.pdf
 • 11_vanban1635.pdf
 • 12_quyetdinh1918.pdf
 • 13_quyetdinh1980.pdf
 • 14_vanban4035.pdf
 • 15_vanban4040.pdf
 • 16_vanban7855.pdf
 • 17_chithi11.pdf
 • 18_quyetdinh3446.pdf
 • 19_quyetdinh4135.pdf
 • 20_quyetdinh4136.pdf
 • 21_quyetdinh3350.pdf
 • 22_quyetdinh4269.pdf
 • 23_quyetdinh4373.pdf
 • 24_quyetdinh4394.pdf
 • 25_quyetdinh4555.pdf
 • 26_quyetdinh4556.pdf
 • 878.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 28/03/2019
1162/UBND-CNN

Hỗ trợ triển khai ứng dụng 999 Tết phục vụ Tết Nguyên Đán 2019

 • hotrotet.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/01/2019