• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 1952/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 19/05/2023
Ngày ban ký: 19/05/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1952.pdfTệp đính kèm: tt-11---bo-y-te.pdf