• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 27 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
96/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh

 • 96_trienkhaiqd43_ttr.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/01/2019
54/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 • 54_trienkhaitt20.pdf
 • 4728_kemtt20.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 05/01/2019
3082/SGDĐT-TTr

Góp ý dự thảo luật giáo dục

 • 3082_gopyluatgiaoduc.pdf
 • luatgiaoduc.rar
Luật Phòng Thanh tra 13/11/2018
3034/SGDĐT-TTr

Thực hiện Kế hoạch số 11679/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 3034_ttr.pdf
 • cv11679_ubnd.pdf
 • qd22ttg.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/11/2018
3035/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư Pháp

 • 3035_ttr.pdf
 • dinhkemcv3035.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/11/2018
3033/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018

 • 3033_ttr.pdf
 • dinhkemcv3033.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/11/2018
1647/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

 • cv1647_cuocthitimhiepphapluat2018.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/06/2018