• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 33/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 05/01/2022
Ngày ban ký: 05/01/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2021-qd-5220.pdfTệp đính kèm: 2-2021-qdqppl-58.pdfTệp đính kèm: cv-33-2022.pdf