• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Văn bản số 1747/BT-VĐCXDPL về việc giới thiệu chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật

Tiêu đề: Triển khai Văn bản số 1747/BT-VĐCXDPL về việc giới thiệu chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật
Số/Ký hiệu: 2400/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 28/06/2022
Ngày ban ký: 28/06/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Văn bản số 1747/BT-VĐCXDPL về việc giới thiệu chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2400-2022.pdfTệp đính kèm: tai_lieu_gioi_thieu_chi_so_cai_thien_qdpl_kem_theo.pdf