• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Tiêu đề: Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo
Số/Ký hiệu: 4362/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 08/11/2022
Ngày ban ký: 08/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4362-2022_0001.pdf