• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”

Tiêu đề: Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”
Số/Ký hiệu: 2675/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 15/07/2022
Ngày ban ký: 15/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2022-kh-57.pdfTệp đính kèm: the_le_cuoc_thi_truc_tuyen_tim_hieu_phap_luat_nam_2022_1.pdfTệp đính kèm: cv-2675-2022.pdf