• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

Tiêu đề: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 3660/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 09/09/2021
Ngày ban ký: 09/09/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 67.signed.pdfTệp đính kèm: cv-3660-2021.pdf