• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

V/v triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Tiêu đề: V/v triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 3632/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 08/09/2021
Ngày ban ký: 08/09/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong_tu_09.2021.tt-bxd.pdfTệp đính kèm: cv-3632-2021.pdf