• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05/7/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05/7/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 3046/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31/07/2023
Ngày ban ký: 31/07/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05/7/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3046.pdfTệp đính kèm: qd-10.pdf