• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 2941/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 24/07/2023
Ngày ban ký: 24/07/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2_qcvn_bando2n5n_signed.pdfTệp đính kèm: cv-2941.pdf