• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 3341/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 18/08/2023
Ngày ban ký: 18/08/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
File đính kèm: Tệp đính kèm: 05-2023-tt-bkhdt.pdf



Tệp đính kèm: cv-3341.pdf