• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 1610/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 1610/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 3319/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 22/08/2023
Ngày ban ký: 22/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 1610/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1610.pdfTệp đính kèm: cv-3391.pdf