• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 146 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1114/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 2531/UBND-KGVX ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1114-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 29/03/2023
905/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • qd-367-ubnd.pdf
 • cv-905-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 16/03/2023
707/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • quyet-dinh-05-2023-qd-ubnd-ngay-23-02-2023.pdf
 • cv-707-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 06/03/2023
640/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • cv-640-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/03/2023
631/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh

 • vb-448.pdf
 • qd-58.pdf
 • cv-631-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 14/02/2023
357/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh

 • qd-122-ubt.pdf
 • cv-357-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 07/02/2023
336/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 • 2-2023-qd-119.pdf
 • cv-336-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 06/02/2023
161/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • qd-3688-xbin-ph-va-ptth.pdf
 • cv-161-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 16/01/2023
117/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 • quyet-dinh-so-07.pdf
 • cv-117-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 11/01/2023
118/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Quyết định số 65/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh

 • qd-65-ubnd---2022.pdf
 • cv-118-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 11/01/2023
65/SGDĐT-VP

Triển khai QĐ số 3682/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh

 • cv-65-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 06/01/2023
5077/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh

 • cv-5077-2022_0001.pdf
 • 1277_4.pdf
 • 1277_6.pdf
 • 1277_7.pdf
 • 1277_8.pdf
 • 1277_9.pdf
 • 1277_10.pdf
 • 1277_12.pdf
 • 1277_13.pdf
 • 1277_14.pdf
 • 1277_15.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 26/12/2022
5110/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh

 • cv-5110-2022_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 26/12/2022
5047/SGDĐT-KHTC

triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 • cv-5047-2022_0001.pdf
 • file-qd-24.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/12/2022
4913/SGDĐT-NV1

Tổ chức triển khai thực hiện Văn bản số 11441/UBND-KGVX ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh

 • cv-4913-2022_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 14/12/2022
4156/SGDĐT-VP

Triển khai đăng ký sử dụng “Tài khoản định danh điện tử mức độ 2” qua ứng dụng VNeID

 • cv-4156-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/10/2022
3989/SGDĐT-VP

Triển khai việc sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, sổ định danh các nhân trong giải quyết thủ tục hành chính thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 • cv-3989-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/10/2022
3884/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 7_2-2022-kh-210_ngaychuyendoiso_ubnd.pdf
 • cv-3884-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/10/2022
3604/KH-SGDĐT

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-3604-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 16/09/2022
3514/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3514-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 13/09/2022