• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 146 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4815/SGDĐT-VP

Thư chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 • thuchucmung.pdf
 • phathanhthu.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 15/11/2023
4577/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh

 • trien-khai-qd-2532.pdf
 • qd-2532.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 02/11/2023
4389/SGDĐT-VP

Triển khai Thông báo số 431/TB-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh kết luận của ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 28/9/2023 về đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg

 • tb-431-ubnd-tinh.pdf
 • 3_trienkhaithongbao431.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 23/10/2023
4170/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh

 • mau-trien-khai.pdf
 • qd-2359.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 10/10/2023
3895/SGDĐT-VP

Tuyên truyền Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

 • 47_1_9746_tuancds_ubnd.pdf
 • cv-3895.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 22/09/2023
3843/SGDĐT-KHTC

Triển khai Hướng dẫn số 9508/HD-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh

 • hd-9508-1.pdf
 • cv-3843.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 21/09/2023
3751/CTr-SGDĐT

Chương trình Hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 18/5/2023 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn t

 • cv-3751.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/09/2023
3654/SGDĐT-VP

Triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 46_kh_214_ubnd_thongtincoso.pdf
 • cv-3654.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 11/09/2023
3665/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 37-2023-qd-ubnd.pdf
 • cv-3665.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/09/2023
3477/SGDĐT-VP

Phát động tham gia triển lãm, giới thiệu các mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • 41_1_kehoachtuanlecds_208_ubnd.pdf
 • 41_2_dangkythamgiasukien_stttt.pdf
 • cv-3477.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/08/2023
3318/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023 ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh

 • cv-3318.pdf
 • qd-1838.pdf
 • nq-04-2023.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 17/08/2023
3219/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 30-2023-qd-ubnd-ngay-09-8-2023.pdf
 • cv-3219.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2023
2819/SGDĐT-TTr

Tiếp tục triển khai Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy

 • cv-3796-ub-trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-luat-pc-ma-tuy.pdf
 • cv-2819.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 17/07/2023
2776/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về mua sắm tài sản tập trung năm 2023

 • qd-1471.pdf
 • cv-2776.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 13/07/2023
2744/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 6778/UBND-THNC ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án 06

 • 2023_33_1_6778_khokhanvuongmac_ubnd.pdf
 • 2023_33_2_trienkhaikkvm_sgddt.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 12/07/2023
2523/SGDĐT-VP

Triển khai Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 39_1_kh161_baovedlcanhan_ubnd.pdf
 • cv-2523.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 26/06/2023
2344/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • cv-2344.pdf
 • qd-28---ubnd-2023.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 13/06/2023
2323/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh

 • qd-23.pdf
 • cv-2323.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 13/06/2023
2243/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh

 • 2-2023-qd-1134.pdf
 • cv-2243.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 07/06/2023
2087/SGDĐT-TTr

Hướng dẫn thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

 • cv-2087.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 30/05/2023