• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3665/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 11/09/2023
Ngày ban ký: 11/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 37-2023-qd-ubnd.pdfTệp đính kèm: cv-3665.pdfVăn bản khác