• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 359 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3938/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ

 • 65-nd-cp.signed.pdf
 • cv-3938.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 26/09/2023
3937/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ

 • 67_2023_nd-cp_578283.pdf
 • cv-3937.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 26/09/2023
3889/SGDĐT-NV1

Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3889.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/09/2023
3896/SGDĐT-VP

Triển khai bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

 • 49_2_phuluchd_bnd.pdf
 • 49_1_bonhandien_cds_stttt.pdf
 • cv-3896.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/09/2023
3762/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ

 • 56-cp.signed.pdf
 • cv-3762.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/09/2023
3661/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính

 • tt-59.2023.btc.pdf
 • cv-3661.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 11/09/2023
3643/SGDĐT-TTr

Triển khai Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023

 • cv-3643.pdf
 • luat-gia-16.2023.qh15-hieu-luc-1.7.2024.pdf
Luật Phòng Thanh tra 08/09/2023
3642/SGDĐT-TTr

Triển khai Luật Giao dịch điện tử

 • luat-giao-dich-dien-tu.pdf
 • cv-3642.pdf
Luật Phòng Thanh tra 08/09/2023
3644/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 08/2023/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • cv-3644.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/09/2023
3613/SGDĐT-VP

Triển khai Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 2522/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 của Bộ GD&ĐT và phát động tham gia Cuộc thi "Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VI (SV_STARTUP LẤN VI)

 • qd-the-le-2023_bo.pdf
 • cv-3613.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/09/2023
3481/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ

 • cv-3481.pdf
 • 58-cp.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 29/08/2023
3482/SGDĐT-TTr

Triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 • cv-3482.pdf
 • luat.pdf
Luật Phòng Thanh tra 29/08/2023
3480/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 15-bkhcn.signed.pdf
 • cv-3480.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/08/2023
3319/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 1610/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính

 • qd-1610.pdf
 • cv-3391.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/08/2023
3341/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 05-2023-tt-bkhdt.pdf
 • cv-3341.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 18/08/2023
3279/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ

 • 107-cp.signed.pdf
 • cv-3279.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 15/08/2023
3244/SGDĐT-VP

Triển khai giới thiệu các website của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 43_1_trienkhaiweb_botttt.pdf
 • cv-3244.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/08/2023
3047/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023 của Bộ Tài chính

 • cv-3047.pdf
 • cat-va-tt-43.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/07/2023
3046/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05/7/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • cv-3046.pdf
 • qd-10.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/07/2023
3041/SGDĐT-VP

Triển khai Báo cáo số 962/BC-TCTTKĐ ngày 02/7/2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ

 • 2023-372_baocao_todeancp-1.pdf
 • 2023-37_1_7395_ubnd.pdf
 • cv-3041.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/07/2023