• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 359 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1219/KH-SGDĐT

Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kiến nghị tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát

 • kh-76-ub-thuc-hien-nq-623-ct-35-tcd-gq-kntc.pdf
 • cv-1219-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/04/2023
1144/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ Nội vụ

 • tt-01---bo-noi-vu.pdf
 • cv-1144-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 31/03/2023
1076/SGDĐT-VP

Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên CSDL ngành

 • cv-1076-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/03/2023
1010/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính

 • thong-tu-62.pdf
 • cv-1010-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 23/03/2023
917/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính

 • thong-tu-06.pdf
 • cv-917-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 17/03/2023
918/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính

 • thong-tu-13.pdf
 • cv-918-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 17/03/2023
919/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

 • thong-tu-02-bxd.pdf
 • cv-919-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 17/03/2023
906/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • tt-22-bnnptnt.pdf
 • cv-906-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/03/2023
904/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ

 • nd-07--2023.pdf
 • cv-904-2023_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 16/03/2023
903/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • cv-903-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/03/2023
806/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • tt-05-bgddt.pdf
 • cv-806-2023_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 09/03/2023
805/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • tt-31-bnnptnt.pdf
 • cv-805-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 09/03/2023
688/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ

 • 4_2023_nd-cp_13022023_3-signed.pdf
 • cv-688-2023_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 03/03/2023
661/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 24/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • tt-04-bgddt.pdf
 • cv-661-2023_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 02/03/2023
442/SGDĐT-VP

Hướng dẫn triển khai Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm 2023

 • huongdan_bcds_2023.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/02/2023
383/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới đến năm 2030 theo Quyết định số 383/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-383-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/02/2023
373/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • tt-03-bgddt.pdf
 • cv-373-2023_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 08/02/2023
340/SGDĐT-Nv1

Triển khai, thực hiện Quyết định phê duyệt Tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp Trung học cơ sở

 • cv-340-2023_0001.pdf
 • tai-lieu-tich-hop-thuoc-la.pdf
 • qd-ban-hanh-tai-lieu-long-ghep-thuoc-la.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/02/2023
337/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 02/2013/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương

 • tt-02-bo-cog-thuong.pdf
 • cv-337-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 06/02/2023
351/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 • thongtu03.pdf
 • cv-351-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 06/02/2023