• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 164 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
696/SGDĐT-KHTC

Triển khai chính sách cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch

 • trien_khai22_vay_von.xlsx
 • cv-696-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 28/02/2022
704/KH-SGDĐT

Kế hoạch về việc rà soát, đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2022 của Ngành Giáo dục và Đào tạo

 • cv-704-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 28/02/2022
689/SGDĐT-KHTC

Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh về về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-689-2022.pdf
 • nghi_quyet_05_hdnd.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/02/2022
669/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-59.signed.pdf
 • cv-669-2022-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/02/2022
642/SGDĐT-KHTC

Triển khai xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng

 • cv-642-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/02/2022
648/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 26/02/2022 của UBND tỉnh

 • 2-2022-qdqppl-11_quy_dinh_ve_do_dac_ban_do.pdf
 • cv-648-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/02/2022
324/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 04-2022-ubnd.pdf.pdf
 • cv-324-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 21/02/2022
520/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2022-qdqppl-7.pdf
 • cv-520-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 15/02/2022
437/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-437-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 08/02/2022
294/SGDĐT-TCCB

Triển khai văn bản số 667/UBND-THNC ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • ubnd-tinh-2023.pdf
 • cv-294-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Tổ chức Cán bộ 02/02/2022
412/HD-SGDĐT

Hướng dẫn Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2573_4.pdf
 • 2-2021-qd-5309_qd_trien_khai_cua_ubt.pdf
 • qd_-_phu_luc_kem_theo_tthc_nd_105_2.pdf
 • cv-412-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/01/2022
207/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 16618/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2022

 • cv-207-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 14/01/2022
207/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 16618/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2022

 • cv-207-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 13/01/2022
109/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 5321/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qd-5321.signed.pdf
 • cv-109-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 10/01/2022
111/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 5308/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qd-5308.pdf
 • cv-111-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/01/2022
112/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 5309/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qd-5309.pdf
 • cv-112-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 10/01/2022
5148/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-56.pdf
 • cv-5148-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 21/12/2021
5153/SGDĐT-TTR

Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021

 • cv-5153-2021.pdf
 • nq-18-2021.signed.pdf
 • nq-19-2021.signed.pdf
 • nq-20-2021.signed.pdf
 • nq-21-2021.signed.pdf
 • nq-22-2021.signed.pdf
 • nq-23-2021.signed.pdf
 • nq-24-2021.signed.pdf
 • nq-25-2021.signed.pdf
 • nq-26-2021.signed.pdf
 • nq-38.signed.pdf
 • nq-39.signed.pdf
 • nq-40.signed.pdf
 • nq-42.signed.pdf
 • nq-44.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/12/2021
4985/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-55.signed.pdf
 • cv-4985-2021.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 09/12/2021
4673/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định 51/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-51.pdf
 • cv-4673-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/11/2021