• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/12/2022

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/12/2022
Số/Ký hiệu: 5048/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 23/12/2022
Ngày ban ký: 23/12/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/12/2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-5048-2022_0001.pdfVăn bản khác