• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 161/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 16/01/2023
Ngày ban ký: 16/01/2023
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-3688-xbin-ph-va-ptth.pdfTệp đính kèm: cv-161-2023_0001.pdf