• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 109 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2764/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2022/NQ/QH15 và Nghị quyết số 63/2022/NQ/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội khóa 15

 • 2-2022-cv-7144_dinh_kem_nq_so_62_va_63_cua_qh_khoa_15.pdf
 • cv-2764-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 21/07/2022
2677/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ

 • nghi-dinh-35-2022-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-khu-cong-nghiep-va-khu-kinh-te.pdf
 • cv-2677-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 15/07/2022
2039/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-2039-2022.pdf
 • trien_khai22_quyet_dinh_633.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/06/2022
2043/SGDĐT-KHTC

Triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Chính phủ

 • vay_von22_trien_khai_qd11.pdf
 • cv-2043-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/06/2022
2041/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ

 • trien_khai22_thue_tieu_thu_dac_biet.pdf
 • cv-2041-2022.pdf
Nghị định Phòng Tổ chức Cán bộ 03/06/2022
1698/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-1698-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/05/2022
1354/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

 • cv-1354-2022.pdf
Nghị định Văn phòng Sở 15/04/2022
1010/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ

 • 03-2022-nd-cp.pdf
 • cv-1010-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 22/03/2022
695/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

 • trien_khai22_xu_phat_xay_dung_nd_16.pdf
 • cv-695-2022.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 28/02/2022
636/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ

 • nd_17_nam_2022.pdf
 • cv-636-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 23/02/2022
550/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 40-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-550-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/02/2022
489/SGDĐT-TTr

Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

 • 46-2022-qh15.pdf
 • 43-2022-qh15.pdf
 • 44-2022-qh15.pdf
 • luat_sd_bs_mot_so_deu_cua_09_luat.pdf
 • cv-489-2022.pdf
Luật Phòng Thanh tra 11/02/2022
490/SGDĐT-TTr

Về việc thực hiện Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ

 • 12-2022-nd-cp.pdf
 • cv-490-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 11/02/2022
453/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

 • cv-453-2022.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 09/02/2022
456/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

 • trien_khai22_nghi_dinh_15_cp.pdf
 • cv-456-2022.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 09/02/2022
377/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 09/2022/NĐ-CP ngày 12/01/2022 của Chính phủ

 • 09.2022.nd-cp.pdf
 • cv-377-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 26/01/2022
377/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 09/2022/NĐ-CP ngày 12/01/2022 của Chính phủ

 • 09.2022.nd-cp.pdf
 • cv-377-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 26/01/2022
369/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022 của Chính phủ

 • 01-2022-nd-cp.pdf
 • cv-369-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 25/01/2022
311/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ

 • nd_125_ve_xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_bdg.pdf
 • cv-311-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 20/01/2022
310/SGDĐT-TTr

Về việc thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ

 • 116_2021_nd-cp_21122021-signed.pdf
 • cv-310-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 20/01/2022