• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2859/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 19/07/2023
Ngày ban ký: 19/07/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 7109-ubnd-hcc.pdfTệp đính kèm: ct-23-cua-ttcp.pdfTệp đính kèm: cv-2859.pdf