• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023

Tiêu đề: Triển khai Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023
Số/Ký hiệu: 3643/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 08/09/2023
Ngày ban ký: 08/09/2023
Loại văn bản: Luật
Trích yếu: Triển khai Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3643.pdfTệp đính kèm: luat-gia-16.2023.qh15-hieu-luc-1.7.2024.pdf