• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 164 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3625/SGDDT-KHTC

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19

 • cv-3625-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 07/09/2021
756/QĐ-SGDDT

QĐ Về việc công bố công khai thu hồi dự toán năm 2021 đã giao để cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ

 • qd-756-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/09/2021
755/QĐ-SGDDT

QĐ Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2021

 • qd-755-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/09/2021
3480/SGDDT-KHTC

V/v ủng hộ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-3480-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/08/2021
2996/SGDDT-KHTC

V/v triển khai việc nộp hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công

 • cv-2996-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/07/2021
2275/SGDĐT-KHTC

V/v Báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2020 – 2021

 • cv-2275-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 02/06/2021
1786/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ

 • cv-1786-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/05/2021
1682/SGDĐT-KHTC

V/v triển khai KH Về việc thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021

 • dinh_kem_ke_hoach_cua_ubt.pdf
 • cv-1682-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 26/04/2021
1681/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2020-2021

 • cv-1681-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/04/2021
1640/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thu phí dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT; thu và sử dụng lệ phí đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng năm 2021

 • cv-1640-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/04/2021
1615

V/v triển khai Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-13.pdf
 • cv-1615-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/04/2021
1491/SGDĐT-KHTC

Lập kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022 các trường THPT và đơn vị trực thuộc

 • bieu_mau_so_12021-2022_-_cac_truong_thpt_va_pho_thong_nhieu_cap_hoc.xls
 • bieu_mau_so_2_2021-2022_truong_chuyen.xls
 • cv-1491-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/04/2021
1503/SGDĐT-KHTC

Báo cáo thực trạng và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2021 – 2025

 • _bieu_mau_nhu_cau_csvc_truong_hoc_21_25_124.xlsx
 • cv-1503-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/04/2021
1169/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 2676/UBND-KGVX ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ Chỉ thị số 46/CT.UBT ngày 01/9/1993 của UBND tỉnh

 • cv-1169-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/03/2021
11.11/TTK2020-SGDĐT-TT

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung

 • thoathuankhung.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 11/11/2020
3143/SGDĐT-NV1

Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020 – 2021

 • cv-3143-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 01/10/2020
2929/SGDĐT-KHTC

Công tác quản lý, sử dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại tại các cơ sở giáo dục năm học 2020 – 2021

 • cv-2929-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 14/09/2020
2840/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2020 - 2021

 • _bieu_mau_kem_theo_bao_cao_viec_su_dung_tbdh_20_21.xlsx
 • cv-2840-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 07/09/2020
1692/SGDĐT-KHTC

Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 – 2020

 • cv-1692-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/08/2020
1903/SGDĐT-KHTC

Thực hiện chính sách cho học sinh học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • bgddt_tra_loi_chinh_sach_hk_ii_nh_2019_-_2020.pdf
 • cv-1903-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/06/2020