• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai rà soát cho vay đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

Tiêu đề: Triển khai rà soát cho vay đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 1697/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 10/05/2022
Ngày ban ký: 10/05/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai rà soát cho vay đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1697-2022_kiemtrarasoat.pdfVăn bản khác