• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 164 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3812/SGDĐT-KHTC

Báo giá cung cấp bàn ghế học sinh THPT 02 chỗ ngồi (01 bộ gồm: 01 bàn + 02 ghế rời) cho các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh

 • ban_ghe_22_danh_muc_in.xlsx
 • cv-3812-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/10/2022
3775/SGDĐT-KHTC

Báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) định kỳ đầu năm học 2022 – 2023

 • cv-3775-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/09/2022
3730/SGDĐT-KHTC

Bổ sung nội dung báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • cv-3730-2022.pdf
 • de_nghi22_bo_sung_phu_luc_bao_cao.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 26/09/2022
3624/SGDĐT-KHTC

báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • cv-3624-2022.pdf
 • de_nghi22_phu_luc_bao_cao.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/09/2022
3575/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2022 – 2023

 • cv-3575-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 14/09/2022
3493/SGDĐT-KHTC

Rà soát, chấn chỉnh và tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của Sở GDĐT

 • cv_5234_stc_huong_dan_de_an_liendoanhlienket_2022.pdf
 • cv-3493-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 12/09/2022
902/QĐ-SGDĐT

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương bổ sung năm 2022 (đợt 1)

 • qd-902-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/08/2022
3347/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2022 - 2023

 • cv-3347-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/08/2022
3266/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh

 • cv-3266-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/08/2022
3216/SGDĐT-KHTC

Rà soát, đề xuất nhu cầu trang bị thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 • cv-3216-2022.pdf
 • thong-tu-37-2021-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao.doc
 • _bieu_mau_1a_1b_ra_soat_tbdh_toi_thieu_23.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/08/2022
661/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị trực thuộc

 • qd-661-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2877/SGDĐT-KHTC

Lập hồ sơ mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh giáo dục và đào tạo năm 2022 và trong thời gian tới của các đơn vị thuộc ngành giáo dục

 • cv-2877-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
662/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi quỹ lương còn thừa cuối năm 2021

 • qd-662-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
647/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 do sử dụng kinh phí cấp bù học phí vượt quy định và sử dụng nguồn 12 không đúng nhiệm vụ được giao

 • qd-647-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/07/2022
2673/SGDĐT-KHTC

Tham dự Hội thảo Thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-2673-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 15/07/2022
597/QĐ-SGDĐT

Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước còn tồn cuối năm 2021 mang sang năm 2022

 • qd-597-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/07/2022
2428/SGDĐT-KHTC

Thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 đối với đối tượng đang làm việc tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT (trường phổ thông nhiều cấp học), Trung tâm GDTX tỉnh và các đơn vị trực thuộc

 • cv-2428-2022.pdf
 • kh22_thu_quy_phong_chong_thien.pdf
 • trien_khai21_mien_thu_thien_tai_ubt.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/06/2022
2022/SGDĐT-KHTC

Triển khai việc chi trả chế độ cho giáo viên bị Covid-19 và giáo viên dạy thay

 • tra_loi22_che_do_gv_nghi_covi_so_gd.pdf
 • tra_loi22_che_do_gv_nghi_covi_so_tc.pdf
 • cv-2022-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 02/06/2022
2035/SGDĐT-VP

Kế hoạch Tổ chức Hoạt động Hè năm 2022 của ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai

 • cv-2035-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 02/06/2022
1966/SGDĐT-KHTC

Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2023 và KHNS 3 năm 2023-2025

 • _bieu_bao_cao_kh_pt_gddt_2023_gui_dia_phuong.xls
 • cv-1966-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/05/2022