• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn Phát triển công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Hướng dẫn Phát triển công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 68/HD-SGDĐT
Ngày ban hành: 07/01/2022
Ngày ban ký: 07/01/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn Phát triển công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-68-2022.pdf