• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và đăng ký đánh giá ngoài năm học 2023-2024

Tiêu đề: Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và đăng ký đánh giá ngoài năm học 2023-2024
Số/Ký hiệu: 3676/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 11/09/2023
Ngày ban ký: 11/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và đăng ký đánh giá ngoài năm học 2023-2024
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3676.pdf