• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Đôn đốc hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023

Tiêu đề: Đôn đốc hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023
Số/Ký hiệu: 1746/SGDĐT-NV2
Ngày ban hành: 10/05/2023
Ngày ban ký: 10/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đôn đốc hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1746.pdf