• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Tiêu đề: Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021-2022
Số/Ký hiệu: 78/SGDĐT-NV2
Ngày ban hành: 10/01/2022
Ngày ban ký: 10/01/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021-2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-78-2022.pdf