• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021

Tiêu đề: Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021
Số/Ký hiệu: 4539/SGDĐT-NV2
Ngày ban hành: 30/12/2020
Ngày ban ký: 30/12/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4539-2020-1.pdf