• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 2003 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1569/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ ABC Bingo triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • bh_abcbingo_hd.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/11/2023
1570/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Professionalism triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • bh_professionalism_hd.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/11/2023
1571/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thạnh Phú triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • vc_thanhphu_hd.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/11/2023
4907/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Trí Việt

 • bh_triviet.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/11/2023
4861/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Ms Hoa (cơ sở 2)

 • bh_mshoacs2.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/11/2023
4862/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Phạm Mai

 • bh_phammai.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/11/2023
4863/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tây Việt Mỹ

 • bh_tayvietmy.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/11/2023
4878/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT, 20/2023/TT-BGDĐT, 21/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 19-2023-tt-bgddt-ngay-30-10-2023-vi-tri-viec-lam-co-cau-va-dinh-muc-so-luong-ng-lv-trong-co-so-gdmn-cong-lap.pdf
 • 20-2023-tt-bgddt-ngay-30-10-2023-vtvl-va-co-cau-vien-chuc-va-dinh-muc-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-co-so-gdpt-va-cac-truong-chuyen-biet-cong-lap.pdf
 • 21-2023-tt-bgddt-ngay-30-10-2023-qd-ma-so-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-ho-tro-gd-nguoi-khuyet-tat-trong-cs-gd-cong-lap.pdf
 • vb-trien-khai-thuc-hien-cac-tt-192021-cua-bo-gddt-ngay-30-10-2023.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 20/11/2023
4859/SGDĐT-NVI

Xin ý kiến góp ý Dự thảo thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 và Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 của Bộ GDĐT

 • du-thao-thong-tu-thay-the-tt38-khkt.pdf
 • cv-lay-y-kien-gop-y-thi-khkt-dieu-chinh-sua.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/11/2023
4815/SGDĐT-VP

Thư chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 • thuchucmung.pdf
 • phathanhthu.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 15/11/2023
4752/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm vi mô

 • nd-21.pdf
 • trien-khai-nd-21.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 13/11/2023
4751/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 5233/STC-VP ngày 05/9/2023 của Sở Tài chính

 • vb-5233-stc.pdf
 • trien-khai-vb-5233.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/11/2023
4757/SGDĐT-VP

Triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023 - 2024

 • de-thi-atgt-cho-nu-cuoi-ngay-mai-2023-2024.rar
 • de-hs-thpt_2023-2024-bc.pdf
 • de-hs-thcs_2023-2024-bc.pdf
 • de-gv-thcs-thpt_2023-2024-bc.pdf
 • cv-trienkhaicuocthi.namhoc23-24.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/11/2023
4739/SGDĐT-NVI

Báo cáo bổ sung, xóa bỏ tài khoản trên hệ thống LMS của giáo viên các cơ sở giáo dục công lập tham gia bồi dưỡng đại trà các mô-đun thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv_gui_ds_hoc_vien_2023.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/11/2023
4740/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện tăng cường năng lực phòng, chống ma túy; phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 • kehoach.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/11/2023
4703/SGDĐT-NVI

Phối hợp rà soát kết quả hoàn thành 6 mô-đun (2 mô-đun đối với môn Tiếng Anh) bồi dưỡng đại trà dành cho cán bộ quản lý và giáo viên cấp THPT và GDTX

 • du-thao-kq-cap-gcn.xlsx
 • rasoat.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/11/2023
4720/KH-SGDĐT

Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

 • kehoachtiepcongdan.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/11/2023
4689/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 về Hướng dẫn ây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các CSGD phổ thông và thường xuyên

 • trienkhaitt_atth_2023.pdf
 • 18_2023_tt_bgddt.-atth.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Văn phòng Sở 09/11/2023
4669/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh Trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai lần thứ X năm 2024

 • 1_kehoach_htgdqp.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/11/2023
4666/SGDĐT-TCCB

Cho phép giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Tân Minh

 • 4vb_tanminh.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 09/11/2023